x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

माझे पद्मावती मल्टीस्टेट मध्ये २ वर्षांपासून खाते आहे. खाते उघडल्यापासून ते आज पर्यंत त्यांनी सन्मानपूर्वक वागणूक दिली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

admin