x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

पद्मावतीमल्टीस्टेटचे नेहमी नवीन योजना आणि उपक्रम सुरु असतात. ते व्यावसायाबरोबर सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहेत याचा आनंद वाटतो.

admin