x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

September 19, 2022

पद्मावतीमल्टीस्टेटचे नेहमी नवीन योजना आणि उपक्रम सुरु असतात. ते व्यावसायाबरोबर सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहेत याचा आनंद वाटतो.

साई पवार

Technology Officer

September 19, 2022

माझे पद्मावती मल्टीस्टेट मध्ये २ वर्षांपासून खाते आहे. खाते उघडल्यापासून ते आज पर्यंत त्यांनी सन्मानपूर्वक वागणूक दिली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

किरण नवगिरे

Marketing Manager

September 19, 2022

योजना, सुविधा कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांकडे असतात मात्र यांच्याकडे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे जी मला दुसरीकडे बघायला मिळाली नाही.

अभिषेक पाटील

Chief Executive Officer

September 19, 2022

Finbank has been outstanding in the services they have provided me. I have utilized their services for over a year while mobilized for the Army ...

Silverster Scoot

Los Angeles

September 19, 2022

Finbank has been very accommodating forthey have online banking. Experience with When I need to transfer funds and pay bills it can be done at ...

Crise Jordan

Newyork

September 19, 2022

I have utilized their services for over a year while mobilized for the Army Reserve. They are very responsive to communications as well as follow ...

Sara Taylor

Los Angeles

September 19, 2022

They are very responsive to communications as well as follow through, and have made my baking experiences painless. Finbank has been outstanding in the services ...

Sereena Williams

California

September 19, 2022

The experience with transitioning has been great. Everyone at the bank has been extremely accommodating. They make me feel that my business matters. I like ...

Roger Fedral

Newyork