x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

 • Monthly Income Scheme

  • कालावधी टक्केवारी
   १२ महिने १०%
   १५ महिने ११%
   २४ महिने १२ %
 • कागदपत्रे

  • पॅन कार्ड
  • पत्ता पुरावा/मतदान ओळख पत्र / ID
  • आधार कार्ड
  • ३ फोटो
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो

खाते उघडण्यासाठी नाव नोंदवा