x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

  • Awesome Image
  • स्वप्न तुमचं कर्ज आमचं.

    थेंबे थेंबे तळे साचे" प्रमाणे पिग्मी हि अत्यंत कमालीची बचत असून त्यावर श्री पद्मावती मल्टीस्टेट येथे गरजेनुसार पिग्मी रकमेच्या ८०% प्रमाणे पिग्मी ठेवी वर कर्ज त्वरित मिळेल तेही कमीत कमी कागदपत्रांच्या मदतीने, गरज तुमची साथ आमची.

कर्जासाठी नाव नोंदवा