x

P A D M A V A T I

Dear Customer, We have launched Video KYC facility for New customer to open savings ac

  • Awesome Image
  • शेती तुमची कर्ज सेवा आमची

    पारंपरीक शेती असो किंवा आधुनिक शेती व्यवस्थापन करत असताना विविध प्रकारचे शेती अवजारे खरीदी असो आणि शेड बांधणी ,पाईपलाईन,दुग्ध व्यवसाय ,पेरणी पूर्व तय्यारीसाठी श्री पद्मावती मल्टीस्टेट अन्नदाता कर्ज योजनेच्या माध्यमातून पत पुरवठा करते.


    श्री पद्मावती मल्टीस्टेट तुम्हाला अगदी कमीत-कमी व्याजदराने शेती कर्ज उपलब्ध करून देते. तेही कमीत कमी कागदपत्रांच्या मदतीने, गरज तुमची साथ आमची.

कर्जासाठी नाव नोंदवा